wstecz powiększ tekst zminiejsz tekst wersja do druku Strona główna
Komunikaty Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - rok 2007

Komunikat - opłata za zezwolenie i zmianę na prowadzenie apteki i punktu aptecznego

Drukuj
1 2 3
K O M U N I K A T

dotyczący zmiany opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego


W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2007r. ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 75 z 26.04.2007r. poz. 492):

art. 105 ustawy otrzymuje brzmienie:
  1. za udzielone zezwolenie na prowadzenie apteki  pobierana jest opłata w wysokości 5-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2007r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 936 zł). Opłata ta wynosi obecnie 4.680 zł.
  2. za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony pobierana jest opłata w wysokości połowy kwoty, o której mowa w ust. 1. Opłata ta wynosi obecnie 2.340 zł.
  3. opłata o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią dochód budżetu państwa.

Dowód zapłaty opłaty należy dostarczyć przy odbiorze zezwolenia lub zmiany zezwolenia na poniższe konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

NBP O/O w Łodzi nr 58 1010 1371 0009 8322 3100 0000

art. 70 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Za udzielone zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego pobierane są opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa.


                                                                                Łódzki Wojewódzki
                                                                                Inspektor Farmaceutyczny
                                                                               
                                                                                Romuald Boguszewski


Data wytworzenia : 2013-01-24 14:16 Autor : Artur Nowaczyński Data publikacji : 2007-05-08 00:01 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Nowaczyński Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-24 Osoba modyfikująca : Administrator

Data stworzenia : 2013-01-24 13:45 Autor : Administrator Data publikacji : 2013-01-24 13:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-04 19:08 Osoba modyfikująca : Administrator
2020 © Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi     Redakcja     Administracja     Powered by NowyBIP   Grafika:  P®ESTO