wstecz powiększ tekst zminiejsz tekst wersja do druku Strona główna
Komunikaty Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - rok 2007

Komunikat - opłaty skarbowe

Drukuj
1 2 3
Komunikat - opłaty skarbowe
K O M U N I K A T

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007r. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi uprzejmie informuje:

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
 1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
 5. od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
 1. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy:


Urząd Miasta Łodzi
Delegatura Łódź-Polesie
Getin Bank S.A.

29 1560 0013 2031 0305 5159 0074


 
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii należy dokonać zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa, na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi:

Urząd Miasta Łodzi
Delegatura Łódź-Polesie
Getin Bank S.A.


29 1560 0013 2031 0305 5159 0074

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
BGŻ O/PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

39 2030 0045 1110 0000 0026 1400

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż K. Rudowskiego 10

Delegatura w Sieradzu:

Urząd Miasta Sieradz

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

Urząd Miasta Sieradz
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 1

Delegatura w Skierniewicach:

Urząd Miasta Skierniewice

10 1500 1689 1216 8004 0721 0000

Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
 


Przykładowe stawki opłaty skarbowej: 1. decyzja – 10 zł.
    np.
 • decyzja - stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego,
 • decyzja – zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P,
 • decyzja – zgoda dla weterynarzy, lekarzy, gabinetów lekarskich, ZOZ-ów na stosowanie preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe w celach medycznych,
 • decyzja – zgoda wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na pełnienie funkcji kierownika apteki przez osobę, która ukończyła 65 lat
 1. zezwolenie na używanie do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 przez jednostki organizacyjne administracji rządowej lub szkoły wyższe – 82 zł.


 1. zaświadczenie – 17 zł.
      np.
 • zaświadczenie na prowadzenie sklepu zielarsko – medycznego lub sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego,
 • zaświadczenie – udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

 1. pełnomocnictwo/prokura – 17 zł. (od każdego stosunku pełnomocnictwa – prokury)


      Łódzki Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny
   Romuald Boguszewski

Data wytworzenia : 2013-01-24 14:15 Autor : Artur Nowaczyński Data publikacji : 2007-05-08 00:01 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Nowaczyński Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-24 Osoba modyfikująca : Administrator

Data stworzenia : 2013-01-24 13:45 Autor : Administrator Data publikacji : 2013-01-24 13:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-04 19:08 Osoba modyfikująca : Administrator
2020 © Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi     Redakcja     Administracja     Powered by NowyBIP   Grafika:  P®ESTO