Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Majątek - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dostępny jest w ustawie budżetowej na rok 2022 w Dz. U. z 2022 r. poz. 270 z 04.02.2022 r. w części 85/10 dział 851 rozdział 85133 strona 97. Ustalony budżet na 2022 rok wynosi 2 792 000 zł.
Inspektorat posiada 5 samochodów służbowych. Siedziba Inspektoratu mieszcząca się w Łodzi przy ul.Fabrycznej 25, a także siedziby Delegatur WIF w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach znajdują się w lokalach wynajmowanych.

Informacja o dofinansowaniu zakupu samochodu osobowego z budżetu państwa