Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą określoną w ustawie z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 53 poz. 533 z późn. zm.) oraz działalność apteki szpitalnej i zakładowej zgodnie z art. 123, zobowiązani są do posiadania Książki Kontroli.

Wzór i sposób prowadzenia książki kontroli, zasady dokonywania wpisów oraz tryb powiadamiania o usunięciu stwierdzonych uchybień określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przez inspektora farmaceutycznego (Dz.U. z 2003r. Nr 21 poz. 185).

Wzór Książki Kontroli stanowi załącznik Nr 5 do rozporządzenia.

Przed rozpoczęciem działalności wypełnioną Książkę Kontroli należy złożyć w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi celem podpisania przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Brak w/w dokumentu  równoznaczny jest z brakiem zgody np. na uruchomienie apteki.Źródło: WIF Łódź
Informację opracował(a): WIF Łódź (2005-11-23)
Informację wprowadził(a): Artur Nowaczyński (2005-11-23)
Informację zmodyfikował(a): Artur Nowaczyński (2009-09-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6078