Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Telefonogram z dnia 02.08.2006r. w sprawie przechowywania produktów leczniczych

Telefonogram z dnia 02.08.2006r. w sprawie przechowywania produktów leczniczych

Drukuj
1 2 3
Łódź, dnia 2 sierpnia 2006r.
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
FARMACEUTYCZNY w ŁODZI
90-703 Łódź  ul. Legionów 62/64

T E L E F O N O G R A M
- apteki ogólnodostępne
- apteki szpitalne
- hurtownie farmaceutyczne
- placówki obrotu pozaaptecznego
  z terenu woj. łódzkiego

W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza przypominam o obowiązku przestrzegania właściwych zakresów temperatur zgodnych z wymogami producentów lub Farmakopei dla produktów leczniczych będących w obrocie.
W stwierdzonych przypadkach przekroczenia właściwego zakresu temperatur lub braku miernika temperatury w obszarach przechowywania produktów leczniczych m.in. w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, inspektorzy farmaceutyczni ze względu na podejrzenie złej jakości produktów leczniczych będą wstrzymywali je w obrocie do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań - przeprowadzonych na koszt kontrolowanego.

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny w Łodzi

Romuald Boguszewski


Źródło: WIF Łódź
Informację opracował(a): ŁWIF (2006-08-02)
Informację wprowadził(a): Artur Nowaczyński (2006-08-02)
Informację zmodyfikował(a): Artur Nowaczyński (2006-08-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1302

Data wytworzenia : 2013-01-24 18:09 Autor : Artur Nowaczyński Data publikacji : 2006-08-02 00:01 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Nowaczyński Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-24 Osoba modyfikująca : Administrator