Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach

Kierownik Delegatury
mgr farm. Antonina Tęsiorowska-Gładka - inspektor farmaceutyczny

Pozostali pracownicy:
tech. farm. Agnieszka Kapała-Migda - asystent
mgr Gabriela Migdał-Więcek - starszy specjalista
Grzegorz Kruczyński - kierowca


96-100 Skierniewice
Jagiellońska 29
tel/fax: 46 833-46-08
e-mail: skierniewice@lwif.pl

Godziny pracy:
pon.,śr.,czw.,pt. 8.00-16.00
wt. 9.00-17.00