Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Kancelaria

mgr Monika Teodorczyk - Starszy specjalista
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: kancelaria@lwif.pl