Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Majątek

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dostępny jest w ustawie budżetowej na rok 2021 w Dz. U. z 2021 r. poz. 190 z 29.01.2021 r. w części 85/10 dział 851 rozdział 85133 strona 100. Ustalony budżet na 2021 rok wynosi 2 660 000 zł.
Inspektorat posiada 5 samochodów służbowych. Siedziba Inspektoratu mieszcząca się w Łodzi przy ul.Fabrycznej 25, a także siedziby Delegatur WIF w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach znajdują się w lokalach wynajmowanych.

Informacja o dofinansowaniu zakupu samochodu osobowego z budżetu państwa